top
error error error error error error error error
HISTORIE ČKRR

ČESKÝ KLUB RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ
ZALOŽEN V R. 1992

RHODESIAN RIDGEBACK
FCI: 146 b (1. ledna 1980)
Skupina: 6, honiči
Země původu: Jižní Afrika

Velikost: 61 - 68,5 cm
Osrstění: krátké, husté
Barva: od světle pšeničné po červenou pšeničnou
Povaha: sebevědomý, nebojácný, k cizím lidem rezervovaný, bez příznaků útočnosti
Použití: původně na lov lvů (v Africe stále používán), honič, dohledávka spárkaté zvěře, vynikající hlídač, pracovně sportovní (agility), výborný společník
Výchova: důsledná s velkou trpělivostí a láskou, RR dospívá později, lovecký výcvik až po dvou letech
Péče: o srst jednoduchá, všímat si očí, uší
Pohyb: štěně se nesmí zatěžovat, zhruba od roku je možné plné zatížení psa, RR by měl mít vždy dostatek pohybu
Výživa: kvalitní, žádné zbytky od stolu
Předpokládaný věk: v průměru 11-12 let
Cena štěněte: 20 000 až 25 000 Kč (štěně odpovídající standardu)

CHOV RHODÉSKÉHO RIDGEBACKA V ČR
Nejstarší fena Rhodéského ridgebacka (správně Rhodesian Ridgeback) dále jen RR
dovezená do ČR ze Zambie byla Amy Red Wayside nar. 27. 01. 1987
(zapsána do plemenné knihy ÚV ČMS - ČLP - 1 dne 11. ledna 1988). Vzhledem k tomu, že ČMS neměl v té době o toto plemeno zájem, ačkoliv se jednalo o loveckého psa zařazeného dle FCI do třídy VIII. - slídiči a retrívři ( v r. 1994 FCI toto plemeno přeřadilo do třídy VI. - honiči a barváři) byla dne 30. 3. 1989 tatáž fena pod číslem 3 zapsána do ČsHPK a téhož dne byl také do této plemenné knihy zapsán první pes (ČsHPK 2) RR dovezený ze Zimbabwe. Do této plemenné knihy byla pod číslem 1 zapsána dne 05. 01. 1988 fena Merigalś Elanda dovezená ze Švýcarska nar. 02. 06. 1987.

 Ke dni 23. 05. 2001 registruje ČMKU 1978 vydaných tetovacích čísel pro RR. V ČR existují dva kluby pro RR a to Český klub Rhodéských ridgebacků (ČKRR) se sídle v Praze a Klub chovatelů Rhodéského ridgebacka (KCHRR) se sídlem Brně. Oba dva kluby používají jednotný standard (FCI - 146 b), avšak chovatelský řád každého klubu se liší v těch drobnostech, které umožňuje chovatelský řád ČMKU. V ČKRR se při bonitaci (uchovnění) posuzuje také povaha. Agresivní jedinci jsou z chovu vyloučeni. Zároveň se zaměřujeme na vzájemný vztah pána a psa, chování psa mezi lidmi, jeho reakce na nečekané události. Samozřejmostí je vyhodnocení roentgenu kyčelních kloubů, kdy maximálně DKK 1/1 je předpokladem pro úspěšné absolvování bonitace.

S dysplazií v ČKRR nemáme zatím žádné vážné problémy. Většina jedinců, kteří přicházejí na bonitace jsou negativní. Dnes již známe některé krevní linie až do 4 - 5 kolena, což je velkou výhodou. Roentgen loketních kloubů je povinný. Každý rok jsou pořádány 2 klubové výstavy a 1 speciální výstava. ČKRR pořádá pravidelně v září Klubovou výstavu a 2 x do roka ( na jaře a na podzim) bonitace.

Máme v klubu též lovecky vedení jedince s velice dobrými výsledky při zkouškách. Kvalita výstavních jedinců je naprosto srovnatelná a v mnoha případech převyšuje běžný standard těchto psů v Evropě. Vzhledem k tomu, že každý klub začal s jinou chovnou základnou, v prvopočátku se jedinci z jednotlivých klubů lišili také barvou. ČKRR, kde první chovný pár pocházel z Afriky - barva červená pšenice (red wheaten). KCHRR barva světlá pšenice.

V současné době, kdy došlo k promíchání těchto dvou linií a k používání psů ze zahraničí se tento rozdíl do jisté míry smazal, i když dobrý znalec tohoto plemene u nás, na výstavě pozná, kde je blízkým předkem některý z původních psů z Afriky. Jedná se o plemeno přírodní, které vznikalo průběhem času promícháním několika plemen, tak jak to člověk potřeboval. RR putoval s člověkem Afrikou, běžel rozsáhlou buší a tak jak šla doba a měnili se páni a kolonizátoři a měnil se způsob obživy od lovu k zemědělství, tak se měnil Rhodéský ridgeback.

Měnil se jeho exteriér, měnilo se jeho upotřebení, ale stále zůstávala jeho povaha typicky smečkového psa, se svobodnou duší, která s láskou pracuje pro člověka, pokud si to člověk zaslouží. Chov psů je bohužel příliš ovlivňován aspekty, které nemají vůbec nic společného s láskou k těmto zvířatům a s touhou zachovat určitá plemena budoucím generacím, tak jaká skutečně jsou. Chovatelská etika je pro některé chovatele pojmem neznámým. A to je problém, jehož řešení je složité.

 Kvantita vysoce převyšuje kvalitu a bohužel u RR, kde jsou feny velice plodné - v průměru 8 štěňat se kvantity dosahuje velice lehce na úkor nejen exteriéru, ale bohužel i zdraví těchto psů. Ponechání 16 štěňat na živu, ačkoliv 5 štěňat je z tohoto vrhu atypických, štěňata odchovávána na slámě, ve špíně, podvyživená, neočkovaná, neodčervená, zacházení se štěňaty pouze jako s prodejním artiklem, štěňata, která nepoznala lásku a péči člověka, štěňata bez průkazu původu, to všechno je problém s velkým P.

 Ne výstavní ocenění, ne rodokmen plný šampionů dělá z Rhodéského ridgebacka tohoto nádherného, silného, svalnatého a aktivního psa, jehož svaly znamenají rychlost, oči inteligenci a lásku k člověku.

 Člověk se nesmazatelně podepisuje již při zrodu na dalším vývoji, na zdraví jak fyzickém, tak duševním.


 break

sipka  PŘIHLÁŠKA DO ČKRR     PODMÍNKY VSTUPU DO ČKRR    STANOVY ČKRR

© 1992-2016 ČKRR - Všechna práva vyhrazena! Pravidla webu ČKRR