Coursing-Master

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY          FOTOGALERIE COURSING-MASTER ČKRR


COURSING MASTER ČKRR

ABSOLUT COURSING MASTER ČKRR

s licencí pes/fena a bez licence pes/fena

  • Sbírání bodů pouze na coursingových akcích pořádaných klubem
  • Bodové hodnocení zajišťuje doprovodný pořadatel (M. Říha-Praha, M. Oliva – Brno)
  • 6 akcí za rok, stejný počet akcí pro Prahu i pro Brno (3x3)
  • Na každé akci se vyhodnotí 3 místa (s licencí pes/fena a bez licence pes/fena)
  • Výsledky budou prezentovány na webu ČKRR
  • Na těchto akcích bude možnost plnění licenčních běhů ( v Brně, po domluvě i v Praze )
  • Jedince začínajícího roční soutěž bez licence není možno přeřadit do kategorie s licencí
  • Pro každou akci budou pořadateli přichystány tabulky pro bodování a pro soutěžící CKRR coursing karta, kam jim bude zapsán výsledek bodů z dané akce
  • Vyhlášení výsledků a předání cen z jednotlivých akcí je v kompetenci klubu

Pravidla:

Soutěže o titul CM a ACM se mohou účastnit pouze členové klubu ČKRR !!!

Běhy budou probíhat ve třech kategoriích:

Seznámení s Coursingem – všichni účastníci mladší 15 měsíců musí běhat v této kategorii. Tato kategorie je v podstatě klasický trénink se zaměřením na fixaci na střapec. Účastníci mladší 12 měsíců budou mít upravenou trať s přihlédnutím k jejich věku. Tato kategorie není omezena věkem a je určena pro budoucí závodníky, kteří nemají s Coursingem zkušenost. Zároveň je v této kategorii umožněn start veteránům (starší 8 let) s upravenou délkou a náročností trati. Běhy nejsou bodovány a není možno je uplatnit v soutěži CM a ACM ČKRR.

Běhy bez licence – V této kategorii smí psi běhat od 15 měsíců do 8 let věku. Běhy v této kategorii se řídí Coursingovým řádem. V rámci běhů si účastníci budou moci plnit tréninkové a následně licenční běhy. Pro zápis do oficiální tréninkové karty je nutné splnit náležitosti dané Coursingovým řádem (náhubek* a rozlišovací dres (dečku) pro párové běhy). Běhy budou hodnoceny pořadatelem tréninku. Body budou zapisovány a vyhodnocovány v rámci konkrétního dne i celého ročníku pro soutěž CM a ACM ČKRR.

Běhy s licencí – V této kategorii smí psi běhat s platnou licencí. Věkové omezení je 8 let psa. Běhy budou podobné běhům na oficiálních závodech. Psi budou běhat v párech, či ve trojicích. Musí mít náhubek* a rozlišovací dres (dečku). Běhy budou hodnoceny pořadatelem tréninku. Body budou zapisovány a vyhodnocovány v rámci konkrétního dne i celého ročníku. Startovní listina se bude losovat před 1. kolem. Startovní listina pro 2. kolo bude připravena na základě výsledků z 1. kola.

* náhubek – kovový, či plastový, musí umožňovat psovi volně dýchat a nesmí způsobit zranění psa, nebo soupeře.

Vyhodnocení:

Na závěr každé akce budou výsledky vyhodnoceny v rámci kategorií Běhy bez licence a Běhy s licencí. V každé kategorii se vyhodnotí 3 nejlepší psi a 3 nejlepší feny. Po proběhnutí 6 akcí dojde k vyhodnocení výsledků a vyhlášení Coursing Mastera v Kategoriích Bez licence PES, Bez licence FENA, S licencí PES, S licencí FENA. Hodnotit se budou body z nejlepších 4 akcí. ABSOLUT Coursing Master získá účastník s maximálním počtem bodů z nejlepších 4 akcí bez ohledu na to, jestli byl v kategorii s licencí, či bez licence.

Ceny pro vítěze:

Účastníci na stupních vítězů v rámci kategorií získají Kokardu a pamlsky

Vítězové CM získají Kokardu a obojek/vodítko

Absolut CM získá Plaketu, pelech a pohár.

Vyhodnocení a předání cen proběhne na nejbližším klubovém dni/klubové výstavě/členské schůzi po ukončení aktuálního ročníku.

Přihlášení účastníků bude probíhat přes webové rozhraní a platby budou placeny na účet klubu.

Cena přihlášení psů na akci:

Kategorie s licencí a bez licence

Praha i Brno dle aktuálního organizátora (400kč/2 běhy)

Kategorie Seznámení s Coursingem

Praha i Brno dle aktuálního organizátora (200kč/2 běhy) (Upravená trať 150kč/2 běhy)

Sportovní referent:
Ing. Miroslav Filip
737 28 62 65
mira.filip@seznam.cz