Historie klubu

 

HISTORIE ČKRR a RR v ČR

Nejstarší fena Rhodéského ridgebacka (správně Rhodesian Ridgeback) dále jen RR
dovezená do ČR ze Zambie byla Amy Red Wayside nar. 27. 01. 1987
(zapsána do plemenné knihy ÚV ČMS - ČLP - 1, dne 11. ledna 1988). Vzhledem k tomu, že ČMS neměl v té době o toto plemeno zájem, ačkoliv se jednalo o loveckého psa zařazeného dle FCI do třídy VIII. - slídiči a retrívři ( v r. 1994 FCI toto plemeno přeřadilo do třídy VI. - honiči a barváři) byla dne 30. 3. 1989 tatáž fena pod číslem 3 zapsána do ČsHPK a téhož dne byl také do této plemenné knihy zapsán první pes (ČsHPK 2) RR dovezený ze Zimbabwe. Do této plemenné knihy byla pod číslem 1 zapsána dne 05. 01. 1988 fena Merigal´s Elanda dovezená ze Švýcarska nar. 02. 06. 1987.

ČESKÝ KLUB RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ BYL ZAREGISTROVÁN 31.3. 1992 na ministerstvu vnitra České Republiky. V přípravném výboru byli Ing. František Brejcha, Vladimír Janicki a Luďka Brejchová.Ustavující schůze byla dne 25.4.1992, kde byl zvolen 1. výbor ČKRR. Předsedou ČKRR se stal V. Janicki, hlavní poradce chovu L. Brejchová, jednatel J. Havel, pokladník I. Balzerová, člen výboru MVDr. Nový. Tč. měl klub 17 členů.

28.8.1992 se konala prní bonitace ČKRR, které se zúčastnily 3 feny.

26.9.1992 se konala první členská schůze a poté 11.9.1993 1. Speciální klubová výstava, kde bylo přihlášeno 29 psů a bonitace s 8 přihlášenými psy.

19.11.1993 byla sjednána dohoda o kolektivním členství v ČMMJ, tč. měl klub 42 členů.

V roce 1995 absolvoval první RR Barvářské zkoušky honičů, byla ním Alma z Brodu na Tichou a patřila mezi 3 nejlepší psy. Dokázala tím, že RR je právem zařazen mezi honiče.

Vroce 1996 bylo vytvořeno chovatelské kolegium a od této doby probíhají 2x ročně bonitace. Současně byl zaveden povinný RTG kyčelních kloubů. Od r. 1992 do r. 2012 bylo prohlédnuto při bonitaci celkem 679 jedinců. Nejvíce jedinců (77) se zúčastnilo bonitací v r. 2005.

1.6.1997 rezignoval z funkce předsedy p. Vladimír Janicki a od 13.9.1997 (mimořádná výroční schůze) byl předsedou p. Miloš Brouček. V r. 2002 byla krátce předsedou E. Broučková a poté Mgr. V. Herian až do r. 2006, kdy ho nahradil Miroslav Krejčí s největším počtem členů výboru (11). V r. 2008 nastoupila na 2 volební období Mgr. Kamila Janáčková a od r. 2012 Mgr. Z. Masnerová

Ke dni 23. 05. 2001 registruje ČMKU 1978 vydaných tetovacích čísel pro RR. V ČR existují od roku 1992 dva kluby pro RR a to Český klub Rhodéských ridgebacků (ČKRR) se sídlem v Praze a Klub chovatelů Rhodéského ridgebacka (KCHRR) se sídlem Brně. Oba dva kluby používají jednotný standard (FCI - 146 b), avšak chovatelský řád každého klubu se liší. Každý člověk má však právo být členem obou klubů, splňuje-li podmínky přijetí.

V roce 2002 byl členskou schůzí ČKRR schválen Zkušební řád pro individuální Barvářské zkoušky honičů pro Rhodéské ridgebacky. IBzH RR klasifikují RR k dosledu černé zvěře. Zásluhu na jeho tvorbě měl Mgr. V. Herian. Již 15.6. 2002se konal v lesích okolo Rakovníka první ročník Mezinárodních IBzH RR. Zúčastnilo se jej 10 RR, uspěli všichni.

21.6.2003 opět IBzH RR, opět u Rakovníka a všech 10 zúčastněných psů uspělo. I v následujícím roce 15.8.2004 se konaly MIBzH RR v lesích mysliveckého sdružení Lužná. Zkoušky úspěšně absolvovalo 12 RR.  V roce 2005 se BzH konaly v Mšeci (12 přihl. psů) a v r. 2007 v Chotýšanech (9 přihl. RR, 6 uspělo).

S dysplazií v ČKRR nemáme zatím žádné vážné problémy. Většina jedinců, kteří přicházejí na bonitace jsou negativní. Dnes již známe některé krevní linie až do 5 kolene i dále, což je velkou výhodou. V roce 2010 se stal povinný, k rtg kyčelních klobů, také rentgen loketních kloubů a chovatele , kteří jsou opravdu pečliví rentgenují i další oblasti jako páteř, ramena aj.  S rozšiřováním chovatelské základy, importem dalších jedinců z celého světa z různých chovných linii a chovem samotným, pozorujeme určitá genetická onemocnění, která se však dají jednoduchým testováním ovlivnit. V ČR již začínají být majitele uvědomělejší a snad i díky přednáškám o genetice zprostředkovaných klubem ČKRR, jsou chovatele i majitele psů více informovaní a dbají na správné páření jedinců. Každý rok ČKRR pořádá 2 klubové výstavy a 1 speciální výstava. Např. dvoudenní výstavy na Orlíku získaly v Evropě, jako málo z KV ostatních zemí, velkou oblíbenost a obdiv. Svedčí o tom účast zahraničních chovatelů a samozřejmě i počty přihlášených psů převyšující 200 psů.  ČKRR pořádá  2 x do roka ( na jaře a na podzim) bonitace, které jsou v dostatečném předstihu avizovány, aby měl každý člen klubu možnost připravit potřebné dokumenty a dostatek času k přihlášení.

Jako ČKRR můžeme pyšní také na lovecky vedené jedince s velice dobrými výsledky na zkouškách (viz. výše). Klub ČKRR pomáhá svým členům s tréninkem na zkoušky a sám také pořádá klubové barvářské zkoušky a klubové barvářské zkoušky honičů. Mnoho majitelů RR se svými pejsky dělá i další aktivity jako coursing, nosework, agility aj. Kvalita výstavních jedinců je naprosto srovnatelná a v mnoha případech převyšují nad kvalitou RR v Evropě. Vzhledem k tomu, že každý klub začal s jinou chovnou základnou, v prvopočátku se jedinci z jednotlivých klubů lišili barvou. V ČKRR první chovný pár pocházel z Afriky a jeho barva byla červená pšenice (red wheaten), chov KCHRR byl založen na barvě pšeničné (wheaten). Obě barvy jsou však standardní a každá barva má svoje příznivce, tudíž v současné době, kdy došlo k promíchání těchto dvou linií a k používání psů ze zahraničí se tento rozdíl v barvách v chovu klubů zmizel a v obou klubech chovatele odchovávají obě barvy.

Jedná se o plemeno přírodní, které vznikalo průběhem času promícháním několika plemen, tak jak to člověk potřeboval. RR putoval s člověkem Afrikou, běžel rozsáhlou buší a tak jak se měnila doba a současně i způsob obživy od lovu k zemědělství, tak se měnil i Rhodéský ridgeback. Měnil se jeho exteriér, měnilo se jeho upotřebení, ale stále zůstávala jeho povaha typicky smečkového psa, se svobodnou duší, která s láskou pracuje pro člověka.

Plemeno prošlo výraznou vlnou oblíbenosti, kdy bylo pro klub velmi těžké uržet plemeno ve stejné kvalitě před chovem kvantitativním. RR jako plemeno je velmi plodné a bylo nutné zavést určitá opatření a úpravy řádů, tak aby bylo množení psů s PP zamezeno. V této době po zklidnění náporu o plemeno, můžeme zhodnotit, že se ČKRR podařilo nejen plemeno udržet ve stejné kvalitě, ale také ji vysoce zvednout.

Je nutné, aby se chovatele nadále informovali o novinkách v chovu, problémech chovu v ČR, ale i v zahraničí a svědomitě a s pokorou vedli chov kupředu. Výstavní ocenění ani rodokmen plný šampionů nezajišťuje povahu, pro kterou jsme RR všichni podlehli, bohužel ani zdraví, které RR zajišťuje šťasný a aktivní život po našem boku. Proto je nutné aby chovatele i majitele krycích psů svědomitě přemýšleli ve všech aspektech při výběru jedinců ve svém chovu a současně také výběru majitelů, kteří svoji výchovou a péči o naše štěňata vytváří pohled na toto plemeno.

ČKRR se bude i nadále snažit vychovávat svoje členy/chovatele/majitele psů ke správnému zacházení s tímto plemenem, bude se snažit předejít případným množitelům a kontrolovat prostředí a kvalitu vrhů, bojovat proti týrání zvířat, bude nadále pořádat sportovní akce, lovecké výcviky a zkoušky pro udržení kvality upotřebení plemene, jak tomu byl RR vyšlechtěn.

Věříme, že naše aktivita bude i nadále pro plemeno přínosem a budeme se nadále moci pyšnit kvalitou českého chovu RR ve světě.

Odchované vrhy pod ČKRR od jeho vzniku

ROK VRHŮ NAR. ŠTĚŇAT ROK VRHŮ NAR. ŠTĚŇAT
1992 2006 58 519
1993 2007 50 437
1994 BUDE 2008 55 500
1995 DOPLNĚNO 2009 54 505
1996 2010 36 333
1997 2011 32 297
1998 2012 25 220
1999 2013 22 205
2000 2014 29 254
2001 13 101 2015 24 183
2002 10 96 2016 8 63
2003 55 458 2017 18 163
2004 49 443 2018
2005 37 341

Tým ČKRR

 

Starší verze webových stránek klubu:

www.ckrr.cz/old

www.ckrr.cz/old2