Klubové výstavy

 

Historicky první spolupráce klubů KCHRR & ČKRR.

1. 10. 2021 MIMOŘÁDNÁ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PŘI WDS

se zadáním titulů
CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy (pes/fena), Vítěz speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy veteránů, BOS, BOB

a

2. 10. 2021 KLUBOVÁ VÝSTAVA RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ

se zadáním titulů
CAJC, CAC, res. CAC, Nejlepší dospělý pes/fena, BOJ, BOV, BOS, BOB 

ROZHODČÍ

Šárka Štusáková (CZ) - pátek psi, sobota feny
Ing. Hana Pánková (CZ) - pátek feny, sobota psi

Více informací najdete na stránce World specialties RR 

 


24.7.+25.7.2021

sobota, dne 24. 7. 2021
XXIV. KLUBOVÁ VÝSTAVA
se zadáním titulů CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz (pes/fena), BOJ, BOV, BOS, BOB

neděle, dne 25. 7. 2021
XV. SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
se zadáním titulů CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy (pes/fena), Vítěz speciální výstavy mladých, Vítěz speciální výstavy veteránů, BOS, BOB

v PESOPARKU

Praha 10 – Uhříněves, ul. Podlesek 2
GPS: 50.0474289N, 14.5917392E
www.pesopark.cz

Rozhodčí*:

Sobota 24.07.2021:
Monika Pehr, CHS Thuraia ( feny - třídy mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů)
Svatava Beránková, CHS Berankovi (psi)
Iveta Klápová, CHS Slunce Života (feny - třídy čestná, veteránů, minibaby, štěňata, dorost, mladých)

Neděle 25.07.2021:
Monika Pehr, CHS Thuraia (psi)
Svatava Beránková, CHS Berankovi (feny- třídy čestná, veteránů, minibaby, štěňata, dorost, mladých)
Iveta Klápová, CHS Slunce Života (feny – třídy mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů)

*Návrh rozhodčích při vyšším počtu přihlášených psů. Případné změny budou v co nejkratší době zveřejněny.

Uzávěrky:

  1. uzávěrka přihlášek: 11. 6. 2021
  2. uzávěrka přihlášek: 2. 7. 2021

PROGRAM VÝSTAV:

7,30 – 9,00 Přejímka psů
9,00 Zahájení výstavy
9,15 – 18,00 Posuzování v kruzích
cca 12,00 Tombola (sobota 24.7.2021, během přestávky na oběd)
cca 16,00 Odpolední soutěže, přihlášení do 11 hod (sobota 24.7.2021)

PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU POUZE ONLINE

www.dogoffice.cz

 PŘIHLÁŠKA do klubových soutěží MINIBABY
Online NELZE přihlásit soutěž MINIBABY. Pejsky je nutné hlásit přes tento online formulář.
ZDE

Dotazy směřujte na email: vystavy@ckrr.cz
Do předmětu, prosím, napsat heslo KV LÉTO 2021.
Kontakt výstavní referent: Bc. Lenka Havlanová, DiS
e-mail: vystavy@ckrr.cz
mobil: +420 607 118 630

VÝSTAVNÍ POPLATKY :

Klubová/Speciální výstava (výstavní poplatky na jeden den)

1. uzávěrka                                           2. uzávěrka

  člen / nečlen / zahr. vyst. člen / nečlen / zahr. vyst.
první pes (vč. katalogu) 800 Kč /1000 Kč /40 EUR 1000 Kč /1200 Kč /50 EUR
druhý a další pes
(bez kat.)
650 Kč /850 Kč /35 EUR 800Kč /1000 Kč /40 EUR
třída minibaby, baby, dorostu 250 Kč /350 Kč /15 EUR 350 Kč /450 Kč /20 EUR
třída čestná 250 Kč /350 Kč /15 EUR 350 Kč /450 Kč /20 EUR
třída veteránů zdarma /200 Kč /10 EUR zdarma /300Kč /15 EUR
soutěže (sobota) 100 Kč/ 150 Kč/ 5 EUR 100 Kč/ 150 Kč/ 5 EUR

Klubová + Speciální výstava (oba dny)

1. uzávěrka                                            2. uzávěrka

  člen / nečlen / zahr. vyst. člen / nečlen / zahr. vyst.
první pes
(vč. katalogu)
1400 Kč /1800 Kč /70 EUR 1800 Kč/2200 Kč /85 EUR
druhý a další pes
(bez kat.)
1100 Kč /1500 Kč /65 EUR 1400 Kč /1800 Kč /75 EUR
třída minibaby, baby, dorostu 400 Kč /500 Kč /25 EUR 550 Kč /750 Kč /35 EUR
třída čestná 400 Kč /500 Kč /25 EUR 550 Kč /750 Kč /35 EUR
třída veteránů zdarma /300 Kč /15 EUR zdarma /500 Kč /25 EUR

 Pes ve třídě minibaby, baby, dorostu, čestné a veteránů nemůže být považován za prvního psa.

PLATBY:

Pro platbu převodním příkazem je číslo účtu:
Bankovní spojení (FIO Banka) - číslo účtu: 2301662410/2010

Pro platbu poštovní poukázkou typu A je adresa majitele účtu:
Český Klub Rhodéských Ridgebacků, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4

Zahraniční vystavovatelé výstavní poplatky hradí při online přihlášení v systému Dogoffice, nebo V HOTOVOSTI na místě bez příplatku, pouze v EUR!

Nezúčastní-li se zahraniční vystavovatel výstavy z jakéhokoliv důvodu, je povinen výstavní poplatek uhradit dodatečně a tento na něm bude klubem vymáhán.
Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa.

Katalog

Katalog bude mít, stejně jako na podzimní KV 2020, online formu. Zveřejněn bude ráno v den výstavy.

REKLAMA V KATALOGU VÝSTAVY:

černobíle - celá strana A5 800,- Kč (polovina strany A5 - 400,- Kč)
barevně - celá strana A5 1.200,- Kč (polovina strany A5 - 600,- Kč)
Reklamy zasílejte na email: vystavy@ckrr.cz

Odpolední soutěže

Soutěže bude možné hlásit na místě do 11 hodin. Platba také na místě.

Chovatelská skupina
Nejhezčí pár
Dítě a pes (pro děti od 3 - 10 let)
Dítě a pes II. (pro děti od 11 let)
Nejkrásnější hlava pes
Nejkrásnější hlava fena
Nejkrásnější ridge
Nejlepší pohyb pes
Nejlepší pohyb fena
Nejlepší plemeník – do soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci ani nemusí být přítomen.

Soutěží se mohou zúčastnit pouze psi, kteří budou na výstavě posouzeni.

TŘÍDY:

Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU. Pes musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do třídy v den konání výstavy:

Třída štěňat - od 4 do 6 měsíců
Třída dorostu - od 6 do 9 měsíců
Třída mladých - od 9 do18 měsíců
Mezitřída - od 15 do 24 měsíců
Třída otevřená - od 15 měsíců
Třída pracovní - od 15 měsíců
Třída vítězů - od 15 měsíců
Třída čestná - od 15 měsíců
Třída veteránů - od 8 let

Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem ČMKU a FCI.
Pro vstup do třídy pracovní doložte certifikát o vykonané lovecké zkoušce. Vstup do třídy čestné je podmíněn získáním některého z následujících titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz, Světový vítěz. Šampion CR, Šampion CMKU, C.I.B, C.I.E., národní šampion některého z členských státu FCI.
Vstup do třídy šampionů je podmíněn získáním některého z následujících titulů Šampion ČR, Šampion ČMKU, C.I.B, C.I.E., národní šampion některého z členských států FCI.
K přihlášce je nutno přiložit fotokopii získaného titulu. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Výborný 1 ze třídy čestné, výjimečně, na Klubových a Speciálních výstavách postupuje do soutěže o BOB a BOS.

Udělení titulů nelze nárokovat.

 

KLUBOVÉ SOUTĚŽE:

Třída minibaby - od 2 do 4 měsíců

 

TITULY:

V každé třídě se určuje pořadí 1 - 4.
CAJC, CAC, res. CAC
Nejkrásnější štěně – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy štěňat s oceněním VN1
Nejkrásnější dorost – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy dorostu soceněn ím VN1
Nejkrásnější mladý, BOJ (sobota) – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy mladých s oceněním V1, CAJC
Vítěz speciální výstavy mladých (neděle) - titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy mladých s oceněním V1, CAJC
Vítěz speciální výstavy veteránů (neděle) - titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy veteránů s oceněním V1
Nejkrásnější veterán, BOV (sobota) - titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy veteránů s oceněním V1
Klubový vítěz pes, fena (24. 7. 2021) – o tento titul nastupují pes / fena s hodnocením V1 CAC z mezitřídy, třídy otevřené, třídy pracovní a třídy vítězů
Vítěz speciální výstavy pes, fena (25. 7. 2021) - o tento titul nastupují pes / fena s hodnocením V1 CAC z mezitřídy, třídy otevřené, třídy pracovní a třídy vítězů
Vítěz plemene, BOB
– do soutěže nastupují CAJC pes + fena, zvířata s titulem Nejkrásnější pes a Nejkrásnější fena, V1 pes + fena ze třídy čestné, V1 pes + fena z třídy veteránů
Vítěz opačného pohlaví, BOS – do soutěže nastupují CAJC pes + fena, zvířata s titulem Nejkrásnější pes a Nejkrásnější fena, V1 pes + fena ze třídy čestné, V1 pes + fena z třídy veteránů, vždy opačného pohlaví než zvíře, které získalo titul BOB
Nejkrásnější minibaby – titul může být udělen psovi nebo feně ze třídy minibaby s oceněním VN1

Udělení titulů není nárokové – rozhodčí má právo titul neudělit.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině.
Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:

- doklad o zaplacení výstavního poplatku, průkaz původu psa (obě strany), očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit (i v systému online přihlašování Dogoffice) fotokopii jeho průkazu původu, kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku, certifikát o zkoušce (pro třídu pracovní) a kopii šampionátu (pro třídu vítězů a třídu čestnou). Bez doložení kopie certifikátu o pracovní zkoušce nebo šampionátu bude pes / fena zařazen/a do třídy otevřené.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku. V případě, že tato přihláška bude přijata a pes uveřejněn v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní poplatek dodatečně i v případě, že se výstavy nezúčastní.

Přihlášky odeslané po datu druhé uzávěrky mohou být přijaty jen po předcházející dohodě vystavovatele s pořadatelem.

Pes může být přihlášen jen do jedné třídy. Přeřazování psů po 2. uzávěrce již není možné.

Vstupní listy nebudou rozesílány, jako potvrzení o přijetí na výstavu poslouží potvrzující email ze systému dogoffice.

Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem ve všech prostorách areálu místa konání včetně prostor ubytovacích. Tyto jdou výhradně k tíži vystavovatele. Pořadatel nenese odpovědnost za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavního poplatku.
V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, bude část poplatků použita k uhrazení nákladů výstavy, zbytek bude vrácen vystavovateli.

Vystavovatel souhlasí s uvedením své adresy v katalogu.

Pořadatel si vyhrazuje změnu či doplnění rozhodčích.

PROTEST:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních řádů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1.600 Kč a to pouze v době konání výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

*Pořadatel si vyhrazuje právo změny.

Sponzorem výstavy jsou krmiva Annamaet Petfoods společnosti ZVĚROKRUH, moc děkujeme !! 

*****