Agility

Agility

Agility je psí sport, při kterém pes podle pokynů psovoda překonává sérii překážek. Překážky dělíme na skokové – jednoduché, dvojité, skok daleký, kruh, na přebíhací (tzv. „zónové“) – kladina, áčko, houpačka a jiné – slalom, tunel pevný  a tunel látkový.
Na závodech jsou parkury dlouhé od 15 do 22 překážek, kdy pes všechny překážky překonává dobrovolně a nemá na sobě vodítko ani obojek.
Agility může dělat každý pes, ať už s průkazem průkazu či kříženci všech velikostí za předpokladu, že je zdravý a nemá nijak omezený pohyb. Na závodech se porovnávají psi třech velikostních a výkonnostních kategorií (S, M, L) – rhodéský ridgeback spadá do velikostní kategorie L, tedy pes s výškou nad 43 cm.

Agility je náročnější na psovoda, jelikož si musí celou trať zapamatovat a následně po ni vést psa. Často dochází ke změnám směru,  a protože jsou psi obvykle rychlejší než psovodi, agility vyžaduje rychlé reakce, jak ve vydávání povelů, tak v jejich plnění. Hlavním cílem tohoto sportu je dosáhnout co nejlepší spolupráci a komunikaci mezi psem a jeho psovodcem a skloubit překonání překážek s rychlostí a bez chyb.

Na závodech se agility rozlišuje na dva základní typy parkurů – agility, které obsahuje všechny překážky, včetně přebíhacích-zónových, jejichž konec ramp je vyznačen barevnou zónou, na kterou se pes musí alespoň částí tlapky dotknout a je rozděleno dle obtížnosti na začátečníky (Agility 1), pokročilé (Agility 2) a experty (Agility 3) a nebo je parkur otevřený pro všechny výkonnostní kategorie dohromady.  Druhý typem je jumping, který neobsahuje zónové překážky a stůl.  Stejně jako agility může být rozdělen pro jednotlivé výkonnostní kategorie svou obtížností, nebo je otevřen pro všechny týmy.

Některé závody jsou komorní, ale můžete se setkat i se sto a více týmy, každoročně se pořádá mistrovství České republiky, mistrovství Evropy či mistrovství světa, kam se kvalifikuje jen několik nejlepších týmů z republiky , kde se pravidelně umisťujeme na nejvyšších příčkách.
Pro děti a juniory se pořádá jejich vlastní mistrovství České republiky a Evropy.

Členství v Klubu agility

Pokud by se vám agility na tolik zalíbilo, je možné se stát členem Klubu agility České republiky a získat tak výhodnější startovné na závodech.  Nejprve musíte vyplnit přihlášku, kterou najdete na stránkách Klubu agility (www.klubagility.cz). Výše členských příspěvků je stanovena usnesením členské schůze, kde roční členský příspěvek na kalendářní rok činí – pro člena do 15 let 300 Kč, pro člena nad 15 let 500 Kč.  Pokud se hlásíte do klubu poprvé, je třeba k částce přičíst tzv. zápisné, které činí 100 Kč.

Závody

Jak již bylo zmíněno výše, agility se dělí na dva typy (agility, jumping).  Na závodech mohou startovat pouze psi starší 18 měsíců, závodník musí mít výkonnostní průkaz a v pořádku očkování psa.  Nejméně měsíc před prvními závody je potřeba, aby si psovod zažádal o výkonnostní průkaz – je to malý „sešit“, do kterého se zapisují výsledky z vašich běhů. O průkaz se dá zažádat elektronicky přes stránku www.kacr.info  a poplatek činí pro člena klubu 50 Kč, pro nečlena 100 Kč. Bez výkonnostního průkazu nelze závodit.

Na stránce www.kacr.info naleznete všechny závody, které jsou nejnovější či naopak již dlouhodobě naplánované.  Po rozkliknutí daného závodu se vám zobrazí informace o tom, kdy a kde se závod pořádá, zda se bude konat uvnitř (hala) či venku, o jaký závod jde – zda pouze o zkoušky (kdy jednotlivé týmy skládají zkoušky v dané výkonnostní kategorii ), závody (jumping a agility) či o spojení závodů a zkoušek.

Kde se agility cvičí?

Pokud byste rádi s agility začali a nevíte, kde ve vašem okolí se nachází cvičiště, které agility nabízí, můžete navštívit tento odkaz http://www.klubagility.cz/node/default/8 , kde je možné si vyfiltrovat dle krajů organizace, které agility výcvik nabízí.

Odkazy:
www.klubagility.cz
www.kacr.info

RIDGEBACK A AGILITY? PROČ NE !

Za zpracování článku děkujeme Kristýně Hávové.