Přihláška do klubu

Český Klub Rhodéských Ridgebacků přijímá stále nové členy.

PODMÍNKY VSTUPU DO ČKRR

ČKRR sdružuje majitele, chovatele a příznivce plemene rhodéský ridgeback. Je dobrovolnou organizací. Členové jsou povinni dodržovat Chovatelský a Zápisní řád ČKRR a Stanovy klubu. ČKRR vydává pro své členy Ročenku, pořádá speciální a klubové výstavy, bonitace a informuje o dalších akcích.

Členem ČKRR se může stát každý občan ČR, jakož i občané jiných států, s nimiž ČR udržuje diplomatické styky, starší 18-ti let. Žadatel nemusí vlastnit psa/fenu, žadatel může vlastnit psa/fenu bez PP, jestliže bude dodržovat Chovatelský a zápisní řád (nerozmnožovat zvířata bez PP).

Členem ČKRR se nemůže stát občan:
a/ který jakýmkoli prokazatelným způsobem porušuje či porušoval zákon na ochranu zvířat
b/ který prokazatelně porušoval nebo porušuje etické mravy v chovu psů
c/ který vykupuje psy za účelem dalšího prodeje
d/ jehož konání v minulosti či v současnosti je v rozporu se základním posláním ČKRR

Členem ČKRR se může stát (možnosti členství):
1. Řádné členství - každý občan ČR, jakož i občané jiných států, s nimiž ČR udržuje diplomatické styky, starší 18let (žadatel nemusí vlastnit psa/fenu, žadatel muže vlastnit psa/fenu bez PP, jestliže bude dodržovat Chovatelský a zápisní řád /nerozmnožovat zvířata bez PP/)

2. Rodinné členství – za stejných podmínek jako řádný člen, rodinné členství se vztahuje na dvě osoby žijící ve společné domácnosti, splňující podmínky pro řádné členy a jmenovitě uvedené v přihlášce. Jako první osoba v přihlášce musí být uvedena osoba, která bude považována za řádného člena včetně všech práv, druhá osoba v pořadí může užívat všech výhod člena klubu, vyjma nároku na Ročenku a s hlasem pouze poradním. Hlasovací právo má vždy pouze 1. uvedený člen, vyjma případu, kdy se nemůže zúčastnit členské schůze, pak toto hlasovací právo přechází na druhého z členů. Benefity související s členskou schůzí (oběd), s dárky pro členy jsou vázány na členství,
to znamená vždy pouze v počtu 1x.

Níže najdete odkaz na přihlášku ke stažení. Po zaplacení členského příspěvku budete mít možnost vstupu do členské sekce na oficiálním webu ČKRR (nutno mít vyplněn souhlas GDPR).

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

Přihlášky zasílejte na adresu:

Tereza Dušková
Újezd nad Zbečnem 80
270 24 Újezd nad Zbečnem

nebo na e-mail:

prihlasky@ckrr.cz