COURSING

Co je to coursing?

Coursingem nazýváme sportovní štvanici na zajíce. V dnešní době se nepoužívá živá návnada, ale igelitový střapec tažený lankem a v něm může být přivázaná kůže, nejčastěji z králíka. Takový coursing se nazývá lure coursing. V některých státech se ještě čas od času objeví tzv. hare coursing, kdy se běhá za živou návnadou, nejčastěji zajícem, kočkou či krysou. U nás je hare coursing zakázán!

Z hlediska historického není coursing žádnou novinkou. První zmínky o jeho provozování sahají cca 2000 let zpátky. Zatímco dnes je cílem pánečků své psy na coursing unavit a dopřát jim ten zážitek z „lovu“, důvody vzniku coursingu byly s největší pravděpodobností úplně jiné. A to úplně jednoduché. Cílem bylo poměřit si, kdo má lepšího psa. Nejčastěji rozšířeným plemenem byl greyhound. Ono poměrně dlouhou dobu byl coursing výsadou hlavně chrtích plemen, nechrtí se začala přidávat až později.

Největšího rozmachu coursing dostál za dob kralování anglické královky Alžběty I. (na trůnu 1558 –1603), která nechala stanovit řádná pravidla. Ta byla později převzata National Coursing Club s minimálními změnami. Mimo VB není historie coursingu tak dlouhá. V ČR vznikl první coursing klub v roce 1999 – Czech coursing club.

Pro psy loveckých i neloveckých plemen je coursing většinou skvělou zábavou jak alespoň trochu ukojit své lovecké pudy. Není ale pravdou, že každý lovecký pes bude běhat coursing rád. Jsou psi, kteří jsou od zvěře neodvolatelní, ale střapec je nechává úplně chladnými a psi, kteří naopak za zvěří neběhají, ale pro střapec by udělali „trojné salto s pěti vruty“. Ostatně na trénincích a závodech to podle toho vypadá. Jakmile se nastartuje čtyřkolka nebo naviják i z klidných psů se najednou stanou štěkající a skákající bestie, které se moc těší na to, až budou vypuštěni a užijí si svých pár vteřin lovu.

Trať coursingu je většinou natahována na rozlehlé louce, ideálně i s nějakými terénními nerovnostmi ve smyslu kopců, aby prověřila fyzickou zdatnost psa. Trať o délce zhruba 500 – 700 m bývá pro urychlení celého procesu natahována čtyřkolkou. Lanko je taženo po zemi mezi jednotlivými kladkami tak, aby trať co nejvíce připomínala trajektorii běhu zajíce. Po natažení trati se majitel se psem připraví na start, obsluha navijáku vydá povel GO a majitel psa vypustí na trať bez obojku, případně jen s náhubkem. Po absolvování trati si v cíli (většinou ne moc vzdáleném od startu) majitel psa zase odchytne, připoutá na vodítko a odvádí z prostoru startu a cíle. To už je řidič čtyřkolky připraven znovu natahovat trať na start se pomalu chystá další běžec.

Kluby:

Czech coursing club          www.czechcoursingclub.cz

Český pes                          www.ceskypes.cz

NordCoursing club            www.nordcoursing.cz

NorthWind Club                www.northwindclub.cz

Moravský coursing            www.moravskycoursing.cz

Prag coursing                    https://www.facebook.com/groups/280187245647930/ (patří pod NordCoursing club)

 

Czech coursing club

Pořádají závody, tréninky a licenční tréninky, nutné sledovat jejich fcb a web

Český pes

Na jejich webu přehledně nalezneme veškeré informace o řádech a předpisech, zároveň i kalendář na rok 2019 (pozor! Termíny a lokality se mohou, a asi i budou, měnit)

Řády a předpisy:              http://ceskypes.cz/dokumenty

Kalendář pro nechrty:   http://ceskypes.cz/uploads/documents/kalendar_nechrti_2019.pdf

NordCoursing club

Pořádá závody.

NorthWind Club

Pořádá závody

Moravský coursing

Pořádají pravidelné tréninky s možností plnění licencí v rámci celé Moravy, licence možno plnit na každém tréninku.

Přihlašování na tréninky a k plnění licencí prostřednictvím jejich web http://www.moravsky-coursing.cz/cs/akce/

Prag coursing

Pravidelné tréninky na území Prahy (Uhříněves) a v dojezdové vzdálenosti od Prahy (Ješín u Velvar)

V plánu je i možnost plnění licencí na každém tréninku, nyní vše závisí na rozhodčích, zda mají čas se na tréninky dostavit

Přihlašování probíhá přes systém reservio https://prag-coursing.reservio.com/, upozorňování na akce na facebookových stránkách

Další informace o bězích jsou na facebooku https://www.facebook.com/groups/445637578876726/

Někdy lze skládat licence i na závodech, umožňuje-li to počet přihlášených psů a časové možnosti závodu.

Postup skládání licence coursingového závodníka:

Pes, který může začít plnit tréninkové běhy ke skládání licence, musí být alespoň 15 měsíců starý! Ale to neznamená, že do 15 měsíců běhat nesmí. Smí. Do roka by se věk psa měl hlásit pořadateli a ten podle toho uzpůsobí délku trati. Od 12 měsíců věku může pes běhat plnou délku trati.

Po dosažení 15 měsíců věku si u pořadatele tréninků vyžádáte tréninkovou kartu a je možné začít ji plnit. Do tréninkové karty se vyplňují všechny tréninkové a licenční běhy.

Nechrtí plemena k povolení skládat licenční běhy potřebují:

3 tréninkové sólo běhy a 3 tréninkové běhy v páru (druhý pes nemusí být stejného plemene, ale měl by být alespoň podobné výkonnosti)

Párové běhy se běhají v zájmu bezpečnosti obou psů S NÁHUBKEM! Náhubek by měl být dostatečně veliký, aby mohl pes pohodlně otevřít tlamu a dýchat.

Má-li pes splněné tréninkové běhy, je možné ho připustit k plnění licenčních běhů.

Nechrtí plemena v rámci plnění licencí běhají 2 sólo běhy a 2 párové běhy. Při plnění licencí musí být pes vybavený příslušným vybavením a to i při sólo běhu. Tímto vybavením jsou náhubky a rozlišovací dečky (v barvách červená, bílá a modrá)

Pokud má pes splněné všechny běhy a dosáhl věku 18 měsíců, je možné poslat vyplněnou tréninkovou kartu s dalšími náležitostmi na adresu registrátorky pro nechrtí plemena.

Náležitosti k vystavení licence:

- Kompletně vyplněná tréninková karta

- Kopie průkazu původu, jedná-li se o psa bez průkazu původu, kopii pet passu

- Aktuálně potvrzené členství v ČMKU (např. potvrzení, že jste aktuální rok členem ČKRR)

- Potvrzení o zaplacení příslušného poplatku 250,- složenkou na adresu registrátorky:

                              Adresa:                     Anna Fialová

                                                               Petra Jilemnického 17

                                                               679 04 Adamov

                                                               e-mail: annief@seznam.cz

Kontakt na majitele psa (telefon, e-mail)

Závody

Druhy závodů

V kalendáři jsou označené různé druhy závodů – bodovací, nominační a mistrovské.

Bodovací závody

Jsou to závody, jejichž body se v kalendářním roce sčítají a pak se dle nich na konci hodnotí Coursing Winner.

Nominační závody

Slouží k nominaci na mistrovské závody a mohou být v kalendáři označeny i jako bodovací nebo mistrovské.

Mistrovské závody

Mezi mistrovské závody se řadí Mistrovství Čech (titul Mistr Čech), Mistrovství Moravy (titul Mistr Moravy) a Mistrovství České republiky (titul Mistr České republiky). Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy mohou být zároveň nominační a bodovací závody, Mistrovství České republiky může být zároveň pouze bodovací závod.

Nominace na Mistrovství České republiky

Účast na Mistrovství České republiky si musí pes zasloužit. Na Mistrovství ČR se může přihlásit jen pes, který:

- v daném kalendářním roce čistě absolvoval minimálně 2 závody označené jako nominační.

- v daném roce čistě absolvoval 1 nominační závod a v předchozím roce čistě absolvoval minimálně 3 závody a neobdržel žádnou diskvalifikaci

- v předchozím roce čistě absolvoval alespoň 5 nominačních závodů a neobdržel žádnou diskvalifikaci (tzn. nejsou pro něj nominační závody v daném roce povinné).

Podmínky pro přihlášení na Mistrovství České republiky je vhodné v každém kalendářním roce ověřit, zda nedošlo k aktualizaci podmínek.

Průběh závodů

Závody se skládají ze dvou kol. Druhé kolo je buď natahováno v opačném směru, než první, a nebo je trať přestavěna. Zamezí tak tomu, že si psi trať zapamatují a pak spíš než následovat kořist, budou běhat po paměti.

Po přejímce psů, která bývá časně z rána, se rozlosují běhy po dvojicích či trojicích a barevné označení (dečky mají barvy bílá, červená a v případě běhu 3 psů i modrá). Pak už se čeká na běh, v kterém je pes vypsán. Je dobré před startem psa trochu připravit. Trať závodu sice není nikterak dlouhá, ale pes většinu běží skutečně naplno, často prudce zatáčí a proto je vhodné psa před startem rozchodit, proklusat apod. V chladném počasí není žádnou ostudou mít psa skoro až do startu alespoň přehozeného oblečkem. Zhruba 2 běhy před během psa by se měl pes i s majitelem dostavit do tzv. sedliště. Sedliště bývá místo ve stanu či alespoň za zástěnou, kde si pořadatel zkontroluje, zda je pes správně označen barevnou dečkou, zda má náhubek, který ho neomezuje a zároveň chrání. Umístění sedliště za zástěnou je z důvodu, aby pes neviděl na trať.

Po pokynu pořadatele se majitelé se psi přesunou ze sedliště na start, kde se seřadí podle pokynu startéra – pes v červené dečce stojí vždy vpravo, pes v bílé vlevo. Beží-li i pes v modré dečce, stojí vždy v levo a pes v bílé dečce je tak uprostřed. Odepnou psy z obojků a čekají na povel GO. Pak psy pustí na trať a pomalu se přesouvají do prostoru cíle.

Rozdělení psů do kategorií a běhů

Primárně se nechrti s PP rozdělují podle FCI skupin. Rozdělování do skupin je popsáno v dokumentu http://www.ceskypes.cz/uploads/documents/C%20rad%20CP.pdf kapitola 4.4.1.

Názorně: Pro to, aby mohli mít RR vlastní kategorii je nutné mít přihlášené alespoň 3 jedince plemen. Tzn. přihlásí-li se na závody 2 RR a 1 dalmatin (nezávisle na pohlaví), budou vyhodnoceni jako FCI VI. Mix. Pokud by se ale přihlásili 3 RR a 1 dalmatin, budou kategorie 2 – FCI VI. RR a FCI VI. Dalmatin. Obdobně je to u rozdělení na pohlaví u plemene, pro vlastní kategorii musí být alespoň 3 feny a 3 psi. Pokud se tedy přihlásí 5 fen a 1 pes, budou posuzování jako mix i když je jich 6. Pokud ale budou přihlášeny alespoň 3 feny a alespoň 3 psi, tak už se posuzování rozdělí na psi a feny.

Druhé kolo

Po odběhání prvního kola závodů obvykle následuje pauza, během které se vyhodnotí výsledky prvního kola. Do druhého kola nastupují psi podle výsledků z kola prvního a to tak, že první běží s druhým, třetí se čtvrtým, … Pes, který v daném páru dostal v prvním kole více bodů, bude mít v druhém kole červenou dečku. V případě běhu v trojici má pes s nejnižším počtem bodů dečku modrou. Druhé kolo jinak probíhá stejně jako kolo první a po jeho odběhání a vyhodnocení výsledků přichází vyhlášení celého závodu.

Výsledky

Nejčastěji se vyhlašují vítězové jednotlivých skupin a tzv. absoluti. Tj. fena a pes, kteří v daném dni dosáhli nejvyššího počtu bodů ze všech psů a fen, kteří se závodu účastnili. Někdy se vyhlašují i vítězové FCI skupin, to ale záleží na pořadateli. Pokud získají dva psi shodný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí bodování v druhém kole – pes, který v druhém kole získal více bodů, vyhrál.

Bodování

Na každý závod dohlíží 2 certifikovaní rozhodčí. Hodnotí se 5 dovedností, každá v bodovém rozmezí 0 – 20 bodů. Každý závodící pes tak může získat maximálně 2 x 5 x 20 = 200 bodů v jednom běhu, tj. 400 bodů v závodě.

Bodované dovednosti

Obratnost – hodnotí se, jak pes reaguje při náhlé změně směru návnady

Rychlost – hodnotí se rychlost psa po celé trati

Vytrvalost – vytrvalost je schopnost dokončit závod v dobré fyzické kondici, je to spojením fyzických a mentálních sil

Inteligence – inteligence se při pronásledování návnady projeví tak, že pes následuje dráhu, která ho spolu s obratností přivede do dobré pozice pro chytání

Úsilí - hodnotí se úsilí při pronásledování bez ohledu na kvalitu povrchu a případný incident.

 Podrobnější informace o hodnocení naleznete www.fci.be/medias/LEV-REG-en-8860.pdf kapitola 3.7

Diskvalifikace

Někdy se i během coursingu stane, že pes obdrží diskavalifikaci.

Důvody k diskvalifikaci:

Pes se při coursingu bez objektivní příčiny (např. zranění) zastaví

Pes se snaží opustit dráhu

Pes ruší průběh coursingu

Pes musí být pobízen k opuštění startovního prostoru nebo přeběhnutí cílové linie přivoláváním, gesty, pískáním, nebo jinak

 

Důvodem k diskvalifikaci může být i napadání či pokusy o napadání jednoho psa druhým. Pes nesmí ztratit zájem o návnadu a jít „vyřadit“ druhého psa z lovu.

 

Coursingové tituly

Mistrovské tituly

Některé ze závodů v kalendářním roce jsou vypisovány jako tzv. mistrovské. Jedná se konkrétně o Mistrovství České republiky, Mistrovství Moravy a Mistrovství Čech

Titul Coursing winner

Titul Coursing Winner je každoročně zadáván psu, který v uplynulém kalendářním roce v bodovacích závodech získal nejvyšší počet bodů. Systém bodování je zanesen v http://www.moravsky-coursing.cz/data/dokumenty/C-rad-CP.pdf.

Tituly Coursing Master a Coursing Grand Master

Tituly Coursing Master a Coursing Grand Master jsou zadávány psům v majetku člena klubu Českého psa. Titul Coursing Master získává pes, který absolvoval 20 oficiálních coursingových závodů. Titul Coursing Grand Master získává pes, který absolvoval 35 oficiálních coursingových závodů.

 

 

Zdroje:

http://www.moravsky-coursing.cz/cs/dokumenty/

www.fci.be

http://ceskypes.cz/dokumenty

 

Autor: Ing. Jana Filipová

Děkujeme