Co udělat po krytí

Majitel feny obdrží doporučení - krycí list ve dvou vyhotoveních poštou. Po úspěšném krytí vyplní majitel feny a majitel krycího psa oba originály - podpisy, jméno psa atd. Majitel feny jedno doporučení ke krytí vrátí hlavní poradkyni chovu do 8 dnů na adresu hlavní poradkyně chovu a druhé si ponechá. V případě, že fena nebyla nakryta, vrátí oba originály hlavní poradkyni chovu.

Nejpozději 24 hodin po narození štěňat majitel feny oznámí písemně tuto skutečnost hlavní poradkyni chovu a své poradkyni chovu!!!

Kontakt na hlavní poradkyni chovu:

Mgr. Zdeňka Masnerová
U Pumpy 37, Zbraslav, 156 00
telefonní spojení: +420 604 358 846
email: chov@ckrr.cz

za tým ČKRR
Ing. Hana Pánková