Pokyny pro chovatele po narození štěňat

POKYNY PRO CHOVATELE ČKRR
ANEB
CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO ZÍSKÁNÍ PRŮKAZŮ PŮVODU ŠTĚŇÁTEK

 • Po narození štěňat kontaktujte hlavního poradce chovu na chov@ckrr.cz a zároveň svého poradce chovu uvedeného na krycím listu. Kontakty a telefonní čísla najdete na ckrr.cz/kontakty.
 • Hlavní poradce chovu Vám poštou zašle Přihlášku k zápisu vrhu štěňat. Se svým poradcem chovu se domluvíte, zda požadujete první kontrolu vrhu (kontrolu hned po porodu). Ta není povinná. Zjišťují se při ní viditelné anomálie či odchylky od standardu – ridge, zálomek, bílé znaky, přítomnost dermoid sinu. Některé odchylky se však mohou projevit až s růstem štěněte. Pokud jste zkušený chovatel nebo máte k ruce pomoc zkušeného chovatele, lze se se svým poradcem dohodnout až na druhé, povinné kontrole vrhu ve věku 6 – 7 týdnů štěněte. Povinná kontrola se provádí po označení štěňat (tetování, čipování).
 • V případě nálezu DS
  Chovatelé z ČKRR mají velice dobré zkušenosti s operacemi DS MVDr. Lucií Mikovou. Operace se provádí týden po prvním očkování (cca 7. týden věku), stehny 10 dní (na další očkování a čipování nemá vliv), cena cca 3 000 Kč.
  MVDr. Lucie Miková - Klinika Vltava, České Budějovice
  http://www.klinika-vltava.cz/

 • V Přihlášce k zápisu vrhu vyplníte v tabulce první dva sloupce, nejdříve psy pak feny. Pokud ještě nevíte jména, vyplňte pohlaví a v kolonce u jména jen začínající písmeno (jména dopíšete při/po čipování/tetování). Vyplněnou přihlášku zašlete do 14 dnů na plemennou knihu (ČMKJ, plemenná kniha RR, k rukám pí Lucie Somolové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov). K přihlášce přikládáte Doporučení ke krytí, dále pokud pes kryje v ČKRR poprvé nebo se jedná o zahraniční krytí, posíláte i všechny kopie jeho dokumentů. Tj. průkaz původu, bonitační kartu, výsledky rentgenů, případně laboratorní testy, tituly – CAC, CACIB, BOB, šampionáty ap.
 • Formulář Přihláška k zápisu vrhu štěňat vám bude z plemenné knihy ČMKJ vrácena zpět s přidělenými čísly zápisu, tedy tetovacími čísly (pokud se rozhodnete i pro tetování) s datem, od kdy je možné čipovat/tetovat.
 • Domluvíte si s veterinářem na vhodném termínu čipování (příp. i tetování) a očkování štěňat. Při čipování vylepíte štítky s čísly čipů do příslušného sloupce, veterinář Vám Přihlášku potvrdí.
 • Dále se bezprostředně domluvíte se svým poradcem chovu na termínu kontroly vrhu. Druhá kontrola vrhu je povinná, musí ji absolvovat všechna štěňata z vrhu. O kontrole provede poradce chovu písemný Zápis z kontroly vrhu. Poradce chovu v něm označí, která štěňátka v danou chvíli odpovídají danému standardu a která jsou nestandardní (zálomek, DS, vada skusu, více korunek, jedna korunka, krátký ridge, příliš bílé barvy,…), zároveň toto označí do Přihlášky k zápisu vrhu. Zápis z kontroly vrhu podepisuje poradce chovu i chovatel. Jedna kopie zůstává chovateli, originál si ponechává poradce chovu.
 • Po pečlivé kontrole všech dokladů požadovaných plemennou knihou, odešlete opět Přihlášku k zápisu vrhu štěňat zpět na plemennou knihu k vystavení průkazů původu. Plemenná kniha Vám průkazy původu štěňátek zašle dobírkou.
 • 1. února 2021 vešla v platnost Novela zákona na ochranu zvířat proti týraní. Novela obsahuje požadavek na "EVIDENČNÍ LIST VRHU ŠTĚŇAT" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství jsou vyplněny doplňující informace a závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat.
  Stručné informace k ELVS a PLS
  Podrobné informace k evidenčnímu listu vrhu štěňat a převodnímu listu štěněte
  Evidenční list vrhu štěňat - závazný vzor
  Převodní list štěněte - nezávazný vzor 
  523-novela-zakona-na-ochranu-zvirat-proti-tyrani

Přejeme Vám bezproblémový odchov, zdravá štěňátka a šťastnou volbu nových majitelů.

                                                                               Za Chovatelské kolegium

                                                            Mgr. Zdeňka Masnerová, poradkyně chovu ČKRR