Založení chovatelské stanice

Žádost o registraci názvu chovatelské stanice se podává na předepsaném formuláři. Zde žadatel povinně vyplní: plné jméno a příjmení, titul, datum narození, přesnou adresu trvalého bydliště a připojí svůj podpis. Nepovinně vyplní: kontaktní telefon a e-mail. K žádosti povinně připojí oboustrannou kopii občanského průkazu, kde na titulní straně znečitelní rodné číslo a na druhé ponechá jako čitelný údaj pouze adresu trvalého pobytu. Bez této kopie pro ověření podkladů je možné žádost vyřídit pouze osobně. Na žádosti vyplní čitelně až 6 navrhovaných názvů v pořadí, v jakém má o přidělení zájem. Formulář ve vlastním zájmu vyplní čitelně – strojem nebo hůlkovým písmem. Formulář nelze ČMKU zasílat e-mailem nebo faxem.

Všechny CHS musí být mezinárodně registrovány. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii.

ŽÁDOST O CHOVATELSKOU STANICI

Více informací naleznete na www.cmku.cz

za tým ČKRR
Ing. Hana Pánková