Jak na to? / Poradna

  • Přiznání titulu ŠAMPION ČKRR

Klikněte ZDE

  • Přiznání titulu ČESKÝ VETERAN ŠAMPION

Zašlete nebo osobně doneste na ČMKU: - originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy - originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP - nejméně od dvou rozhodčích - pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005

  • Přiznání titulu ČESKÝ ŠAMPION

Zašlete nebo osobně doneste na ČMKU: - originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy - originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC - nejméně od dvou rozhodčích - nejméně ve dvou výstavních sezónách. 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy) Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad: Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

  • Přiznání titulu ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

Zašlete nebo osobně doneste na ČMKU: - originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy - originál kartiček dokladujících získání čekatelství - od dvou rozhodčích - 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců) - použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion

  • Přiznání titulu ČESKÝ GRAND ŠAMPION

Zašlete nebo osobně doneste na ČMKU: - originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy - originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC - od dvou rozhodčích - 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě) - minimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů) Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion. Res.CAC není možné použít místo CAC.

  • Přiznání titulu MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY

a) získat ze tří různých zemí od tří různých rozhodčích 4 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) bez ohledu na počet soutěžících psů b) mezi prvním a posledním získaným CACIBem musí uplynout období minimálně jednoho roku a jednoho dne. Toto období má být chápáno následovně: např. od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012.

C.I.B. (Mezinárodní šampion krásy – platí pouze pro plemena, která nepodléhají povinně pracovní zkoušce). Vyplňte formulář žádosti o titul C.I.B. / C.I.E., přiložte oboustrannou kopii PP - Odešlete na champion@fci.be nebo poštou na adresu FCI Office; 13, Place Albert I, 6530 Thuin; Belgique - Doporučujeme odesílat formulář až poté, co jsou získaná čekatelství CACIB zveřejněna na FCI.

Změna Res. CACIB na CACIB: Pokud váš pes získal čekatelství Res. CACIB a splnil podmínky pro změnu Res. CACIB na CACIB, doložte vyplněný formulář pro provedení změny.

  • Jak na uchovnění/zbonitování vašeho pejska v ČKRR?

Klikněte ZDE

  • Jaké jsou aktuální veterinární podmínky pro cestování se psy

Cestování se psy z České republiky do členských států EU

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do třetích zemí

Cestování se psy do České republiky z členských států EU

Cestování se psy do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí

Cestování se psy do České republiky z ostatních třetích zemí

  • Jak získat vývozní průkaz původu?

Pošlete poštou na ČMKU nebo přineste osobně originál průkazu původu vyváženého psa s uvedeným jménem a adresou nového majitele. Chovatel může vyvézt libovolný počet vlastních odchovů. V jiných případech platí pravidlo - pouze 1 pes ročně.

  • Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?

Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU.  Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce. Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Certifikát je zasílán na dobírku, ceny jsou uvedené v ceníku. Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.