Podmínky

Podmínky - Klubový šampion

Titul může získat (i zpětně) každý pes či fena starší 15-ti měsíců v držení člena ČKRR při získání bodů - pes 180 bodů, fena 130 bodů.

Do soutěže jsou započítávány body dle tabulky (totožná pro všechny klubové výstavní soutěže). Z každé výstavy se počítá bodové ohodnocení nejvyššího dosaženého ocenění na výstavě + výstavní bonifikace za typ výstavy a místo konání výstavy (viz níže uvedené příklady). Bonifikace za místo konání výstavy se nezapočítávají u sekčních výstav (evropská a světová).

V době nároku musí být pes/fena v majetku člena ČKRR. Zároveň získat titulu CAJC, CAC, res.CAC na klubové nebo speciální výstavě pořádané ČKRR. Dále musí být splněna podmínka některého z titulů: Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz spec. výstavy, CACIB, BOS, BOB

Předání ceny (poháru) a kartičky spolu se zápisem do PP proběhne vždy na klubové schůzi ČKRR.

Podklady: kopie PP, kopie přílohy PP, v případě, že výsledky nejsou zapsány v rodokmenu pak kopie kartiček titulů, kopie posudkových listů a soupis výstav s dosaženým počtem bodů!!!

Prosím posílejte na adresu:
Lenka Havlanová
K Vinoři 1a
197 00   Praha 9 - Kbely

email: vystavy@ckrr.cz
tel: +420 607 118 630

Souhrn klubových soutěží

Bodová tabulka výstavních soutěží