Výstavy

Výstavy, chcete-li soutěže krásny, patří neodmyslitelně k chovu psů. Pro začínajícího vystavovatele může být ze začátku náročné se v jejich členění a získaném ocenění, vyznat. Zkusíme si tedy povědět, jakých výstav se, nejen v České republice, můžete zúčastnit, v jakých třídách můžete soutěžit a o jaké tituly "bojovat".

Nejvyšší soutěže, kterých se můžete zúčastnit jsou výstavy mezinárodní, následují výstavy národní, krajské a oblastní. Dále kluby, věnující se chovu jednotlivých plemen, pořádají výstavy klubové a speciální. Těch se, většinou, účastní největší počet zástupců plemene a tituly na nich získané jsou považovány za ty nejcennější. Všechny výše vyjmenované výstavy, kromě výstav mezinárodních (ty se řídí výstavním řádem FCI), se řídí Výstavním řádem ČMKU.

Samostatnou kapitolou jsou výstavy Světové a Evropské. Ty se řídí Výstavním řádem FCI (to je střešní organizací, která zaštiťuje a upravuje chov psů s průkazem původu ve většině zemí světa, ČMKU stejně jako ČKJ jsou jejími členy). Tyto dvě výstavy, jak už jejich název napovídá, jsou těmi nejprestižnějšími, kterých se můžete zúčastnit a představují vrchol, který se snaží většina vystavovatelů "dobýt". Každý rok se konají v jiné členské zemi FCI a ty o přidělení jejich pořadatelství dlouhé roky dopředu intenzivně usilují.

To bychom měli na úvod. Teď se vrátíme na začátek a povíme si více o tom jak to na výstavách chodí.
Kalendář všech výstav, které se budou konat na území ČR najdete na webových stránkách ČMKU, ale i na tomto klubovém webu v sekci Kalendář výstav. Přes odkazy na jednotlivá uskupení, která pořádají konkrétní výstavu se dostanete na webové stránky s informacemi o každé výstavě - hledejte tzv. Propozice. Uzávěrka přihlášek na výstavu je většinou 1 - 2 měsíce před jejím konáním. Přihlášku je možné zaslat vyplněnou prostřednictvím pošty, nebo ve většině případů prostřednictvím on-line systému.

Na každé výstavě jsou jedinci řazeni do jednotlivých tříd. Zde si je představíme:

 • třída štěňat - 4 - 6 měsíců
 • třída dorostu - 6 - 9 měsíců
 • třída mladých - 9 - 18 měsíců
 • mezitřída - 15 - 24 měsíců
 • třída otevřená - od 15 měsíců
 • třída pracovní - od 15 měsíců ( pro RR se neotevírá na mezinárodní výstavě, pouze na výstavě národní, klubové nebo speciální)
 • třída šampionů - od 15 měsíců (otevírá se pouze na mezinárodních výstavách a je přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI)
 • třída vítězů - od 15 měsíců (mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých)
 • třída veteránů - od 8 let
 • třída čestná - od 15 měsíců, může být otevřena na všech typech výstav a je přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem Národního vítěze, Klubového vítěze, Vítěze speciální výstavy, Evropského vítěze, Světového vítěze, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene a též nemůže zasáhnout do žádných soutěží v rámci plemene (CACIB, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy, Krajský vítěz, Oblastní vítěz)
 • třída mimo konkurenci - od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí

Klasifikace

Ocenění vystavovaného psa se provádí zadáním známky.

Třída štěňat a dorostu:

 • velmi nadějný
 • nadějný

Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů, čestná:

 • výborná
 • velmi dobrá
 • dobrá
 • dostatečná

Ve výše zmíněných třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Definice klasifikace:

 • výborná: tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
 • velmi dobrá: tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlstnoti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
 • dobrá: toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady. Dobré znaky by měli převážit chyby, takže pes může být považován za dobrého představitele plemene.
 • dostatečná: toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevakazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
 • diskvalifikace: musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému stnadardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní, který vykazuje abnormality varlat, který má anomálii čelisti, který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví.
  Dále by měla být zadána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:

 • nemůže být posouzen: toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Hodnocení neposouzen může obdržet i pes s trvalými následky po úrazu. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.
  Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Toto hodnocení je také zadáno v případě "double handlingu" (t.j. upoutávání pozornosti psa z vnějšku kruhu), který je striktně zakázán.

Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE BÝT POSOUZEN, musí být uveden v posudku.
U psa, terý se k posouzení nedostavil, se v seznamu výsledků uvádí NENASTOUPIL.

Tituly (čekatelství) a podmínky k získání šampionátů

 • CAJC : čekatelství šampionátu mladých ( Český junior šampion) - podmínky ZDE
  Uděluje se na výstavách mezinárodních, národních, klubových a speciálních.
 • CAC : čekatelství šampionátu ČR ( Český šampion krásy) - podmínky ZDE
  Uděluje se na výstavách mezinárodních, národních, klubových a speciálních.
 • CAC ČMKU : čekatelství výstavního šampionátu ČMKU - podmínky ZDE
  Uděluje se na výstavách mezinárodních a národních.
 • CACIB : čekatelství mezinárodního šampionátu krásy - podmínky ZDE
  Uděluje se na výstavách mezinárodních.Do této kategorie bych zařadila i podmínky pro udělení titulu:
  Český veterán šampion - ZDE.
  Český grand šampion - ZDE.
 • BOB : Best of breed - Nejlepší z plemene -Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena (CAJC), nejlepší veterán pes a fena (V1 ze třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena ( NV, CACIB, Klubový vítěz či Vitěz speciální výstavy). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
 • BOS : Best of opposite sex - Nejlepší z opačného pohlaví - titul získá jedinec ze stejné skupiny, ze které se vybíral BOB, ale opačného pohlaví.
 • BOJ : Best of junior - Nejlepší mladý plemene - o titul soutěží nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC).
 • BOV : Best of veterans - Nejlepší veterán plemene - o titul soutěží nejlepší veterán pes a fena.
 • Národní vítěz - uděluje se na národních výstavách a soutěží o něj jedinci obou pohlaví s titulem CAC ( tedy ze tříd mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů).
 • Vítěz speciální výstavy - uděluje se na stejnojmenné výstavě a soutěží o něj jedinci obou pohlaví s titulem CAC ( tedy ze tříd mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů).
 • Klubový vítěz - uděluje se na stejnojmenné výstavě a soutěží o něj jedinci obou pohlaví s titulem CAC ( tedy ze tříd mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů).
 • Nejkrásnější pes/fena : uděluje se na klubové výstavě a soutěží o něj jedinci obou pohlaví s titulem CAC ( tedy ze tříd mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů), v případě, že se nejedná o klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz.
 • Oblastní a krajský vítěz - může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.
 • Vítěz třídy - uděluje se na Oblastních a Krajských výstavách jedincům obou pohlaví, kteří získali ocenění výborný 1 a to ze tříd mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů.

Snad Vám tyto informace pomohou v začátcích a nezbývá, než Vám popřát mnoho výstavních úspěchů!

Tým ČKRR