Sleva pro členy u laboratoře Vemodia

ČKRR má s laboratoří molekulární veterinární diagnostiky Vemodia a. s.  uzavřenou smlouvu o zajištění laboratorních vyšetření.

Dodavatel (Vemodia a.s.) se zavazuje pro objednatele zajišťovat provádění veterinárních laboratorních vyšetření – molekulární diagnostiky v rozsahu uvedeném na webových stránkách www.vemodia.cz. Nedílnou součástí plnění je také bezplatný svoz vzorků v rámci ČR. Za platnou žádanku dodavatel považuje pouze takovou žádanku (ke stažení na webu Vemodie), která bude podepsána objednavatelem (plátcem). Do zprávy pro laboratoř uveďte „člen ČKRR“.

Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje poskytnout objednateli Klubové ceny, tj.:

  • 1050 Kč vč. DPH/jedna genetická mutace, (nikoliv 1149Kč vč. DPH).
  • 850 Kč vč. DPH – DNA profil – Basic. (základní) dle norem ISAG
  • 1050 Kč vč. DPH – DNA profil Extended dle norem ISAG – doporučené vyšetření pro stanovení paternity
  • 1400 Kč vč. DPH – Lokus B – nikoli 1600 Kč vč. DPH.

Hezký večer
Zdeňka Masnerová
hlavní poradce chovu