Informace pro členy ČKRR

Informace pro členy ČKRR, kteří se svým psem mají v plánu složit pracovní zkoušku z loveckého výkonu a mají zájem o vystavení tzv. „Malého certifikátu“,který opravňuje k přihlášení psa do třídy pracovní na oblastní, krajské, národní, klubové nebo speciální výstavě v ČR.

Rhodéský Ridgeback patří mezi plemena, která se podle rozdělení plemen FCI nepodrobují zkouškám, ale na základě žádosti klubu je možno u nich otevřít pracovní třídu (vyjma mezinárodních výstav).

1/ Jediné zkoušky, jejichž složení opravňuje k podání žádosti o vystavení „Malého pracovního certifikátu“ jsou Barvářské zkoušky Honičů ( BzH ) a Barvářské Zkoušky ( BZ ).

2/ Podkladem pro vystavení CERTIFIKÁTU je doklad o absolvované zkoušce (soudcovská tabulka), kopie průkazu původu, případně zaplacení určeného poplatku za vystavení certifikátu.

3/Doklady můžete zaslat, nebo osobně doručit ( certifikát vám paní Šestáková vystaví na místě )

Na adrese: Českomoravská kynologická jednota, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha4 – Chodov.

CERTIFIKÁT

11.2.2019