Členské příspěvky 2019

Termín pro zaplacení členských příspěvků pro rok 2019 je do 31.1.2019.
Výzva k zaplacení členských příspěvků - termín prodloužen do 4.2.2019.
V případě nezaplacení členských příspěvků dojde k zániku členství. 

Číslo účtu: 19-9943880227/0100 (Komerční banka).

člen 500 Kč VS 100
rodinný 600 Kč VS 200

Do poznámky uvádějte své jméno.