FINÁLNÍ POČTY PSŮ NA JARNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU

                                       31.3.2018                                     1.4.2018
P/M F/F P/M F/F
minibaby 2 3 2 1
baby 6 8 3 7
dorost/puppy 5 11 5 7
čestná/honour 4 5 3 4
veteráni/veteran 8 11 8 10
mladých/junior 16 21 14 19
mezitřída/intermedia 7 12 6 11
otevřená/open 11 16 9 17
pracovní/working 3 3 4 3
vítězů/winners 16 12 16 10
CELKEM/TOTAL 78 102 70 89
                      180                          159