Klubová a speciální výstava 23.+24.9.2023

Vážení členové a milovníci ridgebacků,
spouštíme přihlašovaní na dvoudenní výstavu v Chotýšanech a na akce s tím spojené včetně ubytování.

KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA 23.9.+24.9.2023

Přihlašování na klubové výstavy je spuštěné v systému dogoffice - www.dogoffice.cz

UBYTOVÁNÍ

Ubytování si můžete zarezervovat přes tento formulář:

Ubytování + večerní program KV ČKRR 22.9.2023 - 24.9.2023 - Formuláře Google
Cena (v ceně je snídaně SO, snídaně NE, večeře PÁ, večeře SO, parkování, ubytování psů, vyhřívaný bazén)
Dvojlůžkový pokoj - 7400 Kč pokoj (3700 Kč/osoba) - 310 EUR pokoj (155 eur/osoba)
Třílůžkový pokoj - 10 500 Kč pokoj (3500 Kč/osoba) - 440 EUR pokoj (147 eur/osoba)
Čtyřlůžkový pokoj - 13 200 Kč pokoj (3300 Kč/osoba) - 550 EUR pokoj (137,50 eur/osoba)
Po vyplnění formuláře Vás budeme kontaktovat přes email s detailními informacemi.

Kontaktní email: CKRRclubshows@gmail.com

PŘEHLÍDKA KRYCÍCH PSŮ

Přehlídka se bude konat v místě konání výstavy (Green Valley Chotýšany) v pátek 22.9.2023 od 17 hod. Přihlásit se můžete do 2.9.2023 ve formuláři:

Přehlídka krycích psů 22.9.2023 - Formuláře Google
Cena 200 Kč člen / 300 Kč nečlen / 15 EUR zahraniční vystavovatel.
Podmínkou přijetí je vyplnění formuláře a zaslání kvalitní kopie PP a reklamy (fotky) psa (min 1 MB) na email: chov@ckrr.cz do 2.9.2023.
Povinné údaje: jméno psa, datum narození, otec, matka, jméno a kontakt majitele psa.
Nepovinné údaje: HD, ED, OCD, LTV, SA, genetické testy, výška, stav chrupu, poznámka (potomstvo, zkoušky, tituly atd).
Jedinci se předvedou samostatně v hlavním kruhu (postoj, běh) a poté se přesunou do vedlejšího kruhu.
Z přihlášených psů bude připraven katalog krycích psů, který bude volně k dispozici chovatelům na FB a webu ČKRR. Z přehlídky bude pořízen video záznam.

Kontaktní email: chov@ckrr.cz

VÝSTAVNÍ TRÉNINK

V pátek 22.9.2023 od 18 hod proběhne klasicky výstavní trénink pro začátečníky. Přihlásit se můžete přes tento formulář:

Výstavní trénink 22.9.2023 - Formuláře Google
Cena 100 Kč / 200 Kč nečlen / 10 EUR zahraniční vystavovatel.
Kontaktní email: predseda@ckrr.cz

TOMBOLA

Letos se uskuteční ji PÁTÝ ROČNÍK tomboly na podporu ridgebackům v nouzi. V roce 2019 se nám podařilo vybrat 23 000 Kč, v roce 2020 krásných 21 220 Kč, v roce 2021 celkem 25 000 Kč a loni neuvěřitelných 36 000 Kč.

Darovat můžete opravdu "cokoliv" a rozhodně se to nemusí týkat psů, jelikož ceny vyhrávají jejich páníčkové :-) Jakýkoliv dárek nám pomůže a velmi potěší. Pokud Vás žádná cena nenapadne a přesto nám chcete pomoci, můžete věnovat finanční příspěvek a my cenu koupíme. Tombola se bude konat 23.9.2023 v obědové pauze. Lístky do tomboly v ceně 20 Kč/lístek si budete moci zakoupit při ranní přejímce a dále pak v průběhu dopoledne sobotní výstavy. V případě, že jste se rozhodli věnovat cenu do tomboly, napište mi na kontaktní email: predseda@ckrr.cz (předmět emailu TOMBOLA).

////////// ENGLISH VERSION //////////

Dear members and lovers of ridgebacks,
we are opening registration for the two-day exhibition in Chotýšany and for events associated with it, including accommodation.

CLUB AND SPECIALTY SHOW VÝSTAVA 23.9.+24.9.2023

Registration for club shows is running in the system - www.dogoffice.cz

ACCOMMODATION

You can book accommodation using this form:

Ubytování + večerní program KV ČKRR 22.9.2023 - 24.9.2023 - Formuláře Google
Price (included breakfast SAT, breakfast SUN, dinner Fri, dinner SAT, parking, accommodation dogs, heated swimming pool)
Double room - 310 EUR room (155 eur/person)
Triple room - 440 EUR room (147 eur/person)
Four-bed room - 550 EUR room (137,50 eur/person)
After filling in the form, we will contact you via email with detailed information.

Contact email: CKRRclubshows@gmail.com

STUD DOG PRESENTATION

The show will take place at the exhibition venue (Green Valley Chotýšany) on Friday 22.9.2023 from 5 pm. You can register until 2.9.2023 in the form:

Přehlídka krycích psů 22.9.2023 - Formuláře Google
Price 15 EUR.
The condition for acceptance is to fill in the form and send a quality copy of the pedigree and the advertisement (photo) of the dog (min 1 MB) to the email: chov@ckrr.cz by 2.9.2023.

Mandatory data: name of the dog, date of birth, father, mother, name and contact of the dog owner.
Optional data: HD, ED, OCD, LTV, SA, genetic tests, height, dental condition, note (offspring, exams, titles, etc.).
Each stud dog will perform separately in the main ring (stance, run), and then will move to the next ring.
A catalogue of stud dogs will be prepared from the registered dogs, which will be freely available to breeders on FB and the club website. A video recording will be made of the show.

Contact email: chov@ckrr.cz

SHOW TRAINING

On Friday 22.9.2023 from 6 pm there will be a classic exhibition training for beginners. You can sign up via this form:

Výstavní trénink 22.9.2023 - Formuláře Google
Price 10 EUR.
Contact email: predseda@ckrr.cz

TOMBOLA

This year it will be held the FIFTH YEAR of raffle to support ridgebacks in need. In 2019, we managed to collect CZK 23,000, in 2020 a beautiful CZK 21,220, in 2021 a total of CZK 25,000 and last year an incredible CZK 36,000.

You can really donate "anything" and it certainly does not have to concern dogs, because the prizes are won by their owners Any gift will help us and make us very happy. If you can't think of any prize and still want to help us, you can donate a financial contribution and we will buy the prize. The raffle will take place on 23.9.2023 during the lunch break.

Raffle tickets worth 20 CZK / ticket will be available for purchase at the morning scrutineering and then during the morning of the Saturday exhibition. If you have decided to donate a prize to the raffle, write to me at the contact email: predseda@ckrr.cz (subject of the email TOMBOLA).