Klubový šampion a klubové soutěže za rok 2018

Splnili jste podmínky pro titul KLUBOVÝ ŠAMPION ČKRR?

Nezapomeňte zpracovat a zaslat veškeré podklady do 31.1.2019 výstavní referentce.

DETAILNÍ PODMÍNKY NALEZNETE ZDE

Předání ceny (poháru) a kartičky spolu se zápisem do PP proběhne na klubové schůzi ČKRR.

Podklady: kopie PP, kopie přílohy PP, v případě, že výsledky nejsou zapsány v rodokmenu pak kopie kartiček titulů, kopie posudkových listů a soupis výstav s dosaženým počtem bodů!!!

Prosím posílejte na adresu:
Lenka Havlanová
K Vinoři 1a
197 00   Praha 9 - Kbely

email: vystavy@ckrr.cz
tel: +420 607 118 630

*****

KLUBOVÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2018

ČKRR každoročně vypisuje soutěže

  • NEJLEPŠÍ VÝSTAVNÍ PES / FENA
  • NEJLEPŠÍ MLADÝ PES / FENA
  • NEJLEPŠÍ VETERÁN / VETERÁNKA
  • CHOVATELSKÁ STANICE ROKU
  • SPORTOVNÍ PES ROKU
  • PRACOVNÍ PES ROKU

Tabulku s body a doklady Vašich výsledků za uplynulý rok zasílejte do 31.1.2019 na adresu nebo email výstavního referenta.

Bc. Lenka Havlanová
K Vinoři 1a
197 00 Praha 9 - Kbely
vystavy@ckrr.cz

PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ NALEZNETE ZDE