Náhradní členská schůze 10.2.2024

Pozvánka na náhradní členskou schůzi
„Českého Klubu Rhodéských Ridgebacků z.s.“        (dále jen ČKRR)

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi Českého Klubu Rhodéských Ridgebacků z.s. svolanou na sobotu 10.02.2024 v 9,00 hod.

Místo konání: FABRIKA HOTEL, Školní 511, 396 01 Humpolec (www.fabrikahotel)
Prezence účastníků: 8,35 – 8,45 hod
Začátek schůze: 9,00 hod

Program náhradní členské schůze:

 1. Zahájení, schválení programu náhradní členské schůze
 2. Volba ověřovacích orgánů (skrutátor a zapisovatel)
 3. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 4. Zpráva o činnosti a dění v klubu za rok 2023
 5. Zpráva hlavního poradce chovu
 6. Zpráva ekonoma klubu – schválení výsledku hospodaření za rok 2023
 7. Zpráva výstavního referenta
 8. Vyhlášení výsledků klubových soutěží za rok 2023 a vyhlášení jedinců, kteří splnili podmínky pro udělení titulu Klubový šampion ČKRR
 9. Zpráva webmastera
 10. Zpráva matrikáře
 11. Zpráva kontrolní komise
 12. Zpráva kárné komise
 13. Plán činností klubu na rok 2024
 14. Představení kandidátů do orgánů klubu
 15. Volby do výboru klubu (5 členů) – volba hlavního poradce chovu a členů výboru
 16. Volby do kontrolní komise (3 členi)
 17. Volby do kárné komise (3 členi)
 18. Projednání došlých návrhů:
  1. Zavedení časového limitu na prohlídku psa u bonitace (čip, výška, zuby, ocas a DS) – Miroslav Filip.
  1. Zveřejnění přehledu krytí psů mimo klub ČKRR pro členy klubu ČKRR – Jitka Ludvíková.
  1. Organizace přednášky na téma OCD a LTV od specialisty ortopeda – Petra Ünal.
  1. Zařazení soutěže Mladý vystavovatel (9-13 let; 13-17 let) na klubových výstavách ČKRR – Petra Ünal.
  1. Prezentace CHS, aktuálních vrhů a krycích psů na sociálních sítí ČKRR – Petra Ünal.
  1. Zlepšení informovanosti na webu ČKRR (uvedení kontaktů na majitele u krycích psů, zařazování krycích psů bonitovaných mimo ČKRR na web, stanovení termínu výsledků bonitace, informace o krytí krycích psů v zahraničí) – Iveta Klápová.
  1. Vypracování seznamu specialistů na konkrétní problematiku při nejasnosti při bonitaci (ocas, DS, zuby, oči) – Hana Pánková.
 19. Vyhlášení výsledků voleb
 20. Diskuse
 21. Schválení usnesení
 22. Závěr

Náhradní členské schůze se mohou zúčastnit pouze členové s řádně zaplaceným členským příspěvkem na rok 2024.

Členové, kteří mají zájem kandidovat do orgánů klubu, zašlete svou kandidátku na email: predseda@ckrr.cz nejpozději do 20.01.2024. Do emailu uveďte své jméno a orgán, do kterého chcete kandidovat, a přiložte představení sebe jako kandidáta.

S ohledem na kapacitu salonku a zajištění občerstvení si Vás dovolujeme požádat o potvrzení účasti na email: predseda@ckrr.cz nejpozději do 20.01.2024. V případě, že nebude ohlášena účast, nezaručujeme místo k sezení a občerstvení.

Seznam kandidátů a detailnější podklady ke schůzi budou zaslány účastníkům schůze včas před konáním schůze.

Vstup psů do konferenčního sálu je zakázán.

Ing. Hana Pánková
Předseda ČKRR