Přihláška k bonitaci 11.5.2019

Vážení členové klubu,

přikládáme PŘIHLÁŠKU k bonitaci konanou 11.5.2019 v Královickém Dvoře od 9:00.

K přihlášce připojte kopii rodokmenu +výsledky DKK a DLK od MVDr. Jahody nebo MVDr. Deckera + výstavní posudky min. ze dvou výstav (nejsou-li výsledky zaznamenány vrodokmenu)+ doklad o zaplacení poplatku za bonitaci.Bez těchto dokladů nebude pes připuštěn k bonitaci.Poplatek 1200 Kč (člen ČKRR sleva 50 %, tj. 600 Kč) uhraďte na účet ČKRR: 19-9943880227/0100 do zprávy pro příjemce uveďte: vaše jméno + bonitace květen 2019. Na bonitaci potřebujete s sebou originál rodokmenu a platný očkovací průkaz.