KLUBOVÉ SOUTĚŽE 2020 - tabulku s body a doklady Vašich výsledků za rok 2020 zasílejte do 31.12.2020 na výstavního referenta.