KLUBOVÉ SOUTĚŽE 2021 - tabulku s body a doklady Vašich výsledků za rok 2021 zasílejte do 15.01.2022 na výstavního referenta.