KLUBOVÉ SOUTĚŽE 2022 - tabulku s body a doklady Vašich výsledků za rok 2022 zasílejte do 22.01.2023 na výstavního referenta.